Nr 134/2014  | 22-04-2014

Przedłużenie okresu przyjmowania zapisów na obligacje Serii F

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że okres przyjmowania zapisów na obligacje Serii F zostaje przedłużony, w związku z czym Spółka przekazuje zmienione ostateczne warunki oferty i ostateczne warunki emisji dla tej serii obligacji.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony pierwotnie w ostatecznych warunkach oferty na 22 kwietnia 2014 roku, zostaje przesunięty na 9 maja 2014 roku.

Cena emisyjna jednej obligacji, uwzględniając narastające odsetki, wzrasta w okresie przedłużonych zapisów, tj. od 23 kwietnia 2014 roku do 9 maja 2014 roku przedziale od 100,19 PLN do 100,41 PLN.

Do niniejszego raportu dołączono zmiany do Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii F, wraz ze zmianami do Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji Serii F oraz zmianami do podsumowania prospektu dla Obligacji Serii F.

Patrz także, raport bieżący nr 113/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, raport bieżący nr 127/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku, raport bieżący nr 119/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie obligacji PKN ORLEN S.A. jest opublikowany prospekt emisyjny zmieniony aneksami dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów.

Raport sporządzono na podstawie: art.24 ust.1, art. 54 ust. 3 oraz art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).


Zarząd PKN ORLEN S.A.