Nr 185/2014  | 30-05-2014

Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o transakcjach zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych PKN ORLEN S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., których łączna wartość przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. 29 maja 2014 roku osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki:

- nabyła 2 kontrakty terminowe na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 4 130,50 PLN za kontrakt,
- zbyła 183 kontrakty terminowe na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 4 173,32 PLN za kontrakt,
- zbyła 1 kontrakt terminowy na akcje PKN ORLEN S.A. po cenie 4 180,00 PLN,
- nabyła 22 041 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 42,87 PLN za akcję oraz
- zbyła 3 325 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 42,89 PLN za akcję

w transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Raport sporządzono na podstawie: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94).

Zarząd PKN ORLEN S.A.