Nr 181/2014  | 27-05-2014

Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o transakcjach zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych PKN ORLEN S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., których łączna wartość przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. 26 maja 2014 roku osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki:

- nabyła 106 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 4 382,79 PLN za kontrakt,
- zbyła 33 kontrakty terminowe na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 4 378,12 PLN za kontrakt,
- nabyła 1 kontrakt terminowy na akcje PKN ORLEN S.A. po cenie 4 391,00 PLN,
- nabyła 6 020 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 45,16 PLN za akcję oraz
- zbyła 11 400 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 45,31 PLN za akcję

w transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Raport sporządzono na podstawie: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94).

Zarząd PKN ORLEN S.A.