Nr 179/2014  | 23-05-2014

Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o transakcjach zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych PKN ORLEN S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., których łączna wartość przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. 22 maja 2014 roku osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki:

- nabyła 127 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 4 274,50 PLN za kontrakt,
- nabyła 3 kontrakty terminowe na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 4 290,67 PLN za kontrakt,
- zbyła 3 kontrakty terminowe na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 4 290,67 PLN za kontrakt,
- nabyła 4 368 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 43,78 PLN za akcję oraz
- zbyła 17 275 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 44,05 PLN za akcję

w transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Raport sporządzono na podstawie: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94).

Zarząd PKN ORLEN S.A.