Nr 176/2014  | 21-05-2014

Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o transakcjach zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych PKN ORLEN S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., których łączna wartość przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. 20 maja 2014 roku osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki nabyła 4 kontrakty terminowe na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 4 315,75 PLN za kontrakt, zbyła 39 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 4 283,36 PLN za kontrakt, nabyła 5 300 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 44,02 PLN za akcję oraz zbyła 1 800 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 44,21 PLN za akcję w transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Raport sporządzono na podstawie: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94).

Zarząd PKN ORLEN S.A.