Nr 150/2014  | 05-05-2014

Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o transakcjach zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych PKN ORLEN S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., których łączna wartość przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji.

W transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki:
-30 kwietnia 2014 roku nabyła 1 kontrakt terminowy na akcje PKN ORLEN S.A. po cenie 4 474,00 PLN,
-30 kwietnia 2014 roku zbyła 75 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 4 451,29 PLN za kontrakt,
-30 kwietnia 2014 roku nabyła 25 326 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 45,77 PLN za akcję,
-30 kwietnia 2014 roku zbyła 16 447 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 45,80 PLN za akcję,
-2 maja 2014 roku nabyła 2 198 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 44,97 PLN za akcję,
-2 maja 2014 roku zbyła 2 198 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 44,95 PLN za akcję,

Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Raport sporządzono na podstawie: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94).

Zarząd PKN ORLEN S.A.