Nr 145/2014  | 28-04-2014

Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o transakcjach zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych PKN ORLEN S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., których łączna wartość przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. 25 kwietnia 2014 roku osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki nabyła 14 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 4 413,79 PLN za kontrakt, zbyła 4 kontrakty terminowe na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 4 394,00 PLN za kontrakt, nabyła 42 130 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 45,59 PLN za akcję oraz zbyła 36 774 akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 45,74 PLN za akcję w transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Raport sporządzono na podstawie: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94).

Zarząd PKN ORLEN S.A.