Nr 115/2014  | 07-04-2014

Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o transakcjach zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych PKN ORLEN S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., których łączna wartość przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. 4 kwietnia 2014 roku osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki nabyła 49 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 4 191,82 PLN za kontrakt, zbyła 10 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 4 224,90 PLN za kontrakt, nabyła 800 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 42,60 PLN za akcję oraz zbyła 4 700 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 43,24 PLN za akcję w transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Raport sporządzono na podstawie: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.