Nr 154/2014  | 08-05-2014

Umowa nabycia kanadyjskiej spółki wydobywczej - Birchill Exploration Limited Partnership

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 7 maja 2014 roku TriOil Resources Ltd. ("TriOil") podpisała umowę nabycia („Umowa Nabycia”) ze spółką Bregal – Birchill Investments S.A.R.L. z siedzibą w Luxemburgu („Bregal – Birchill”). Na podstawie Umowy Nabycia TriOil nabędzie wszystkie wyemitowane udziały („Udziały”) w kanadyjskiej spółce wydobywczej Birchill Exploration Limited Partnership („Birchill”) w drodze nabycia, posiadanych przez Bregal – Birchill, 100% udziałów spółek posiadających obecnie Udziały w Birchill.

Birchill z siedzibą w Calgary, jest spółką zaangażowaną w poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu w kanadyjskiej prowincji Alberta.

W ocenie PKN ORLEN S.A., finalizacja transakcji umożliwi podwojenie łącznego potencjału wydobywczego Grupy Kapitałowej ORLEN na terenie Kanady.

Zamknięcie transakcji planowane jest w drugim kwartale 2014 roku i uzależnione jest m.in. od uzyskania zgody organu antymonopolowego w Kanadzie (Competition Bureau). Dalsze szczegóły odnośnie transakcji zostaną podane po jej zamknięciu.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream Sp. z o.o. ORLEN Upstream Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream International BV. ORLEN Upstream International BV posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym TriOil.


Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).

Zarząd PKN ORLEN S.A.