Nr 195/2014  | 06-06-2014

Zamknięcie transakcji nabycia Birchill Exploration Limited Partnership od Bregal Investments

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 5 czerwca 2014 roku TriOil Resources Ltd. („TriOil”) nabył 100% udziałów spółki Birchill Exploration Limited Partnership („Birchill”).

Birchill z siedzibą w Calgary, jest spółką zaangażowaną w poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu. Eksploatowane przez Birchill złoża ropy i gazu znajdują się w prowincji Alberta w Kanadzie, na obszarach Ferrier/Strachan. Birchill posiada zasoby (2P) w wysokości około 26,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe). Średnie wydobycie Birchill w pierwszym kwartale 2014 roku wyniosło około 3 400 boe dziennie.

Cena, jaką zapłacił TriOil wyniosła 255,6 mln CAD (czyli około 707,5 mln PLN), z której część zostanie zatrzymana na okres jednego roku na rachunku zastrzeżonym celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Transakcja sfinansowana została przez podwyższenie kapitału TriOil (dokonane przez ORLEN Upstream International B.V.) oraz wykorzystanie dostępnej linii kredytowej TriOil.

Zamknięcie transakcji nastąpiło po uzyskaniu zgody kanadyjskiego Komisarza ds. Konkurencji.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream Sp. z o.o. ORLEN Upstream Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream International B.V. ORLEN Upstream International B.V. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym TriOil.

Kwota w PLN została przeliczona wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/CAD z 5 czerwca 2014 roku.


Patrz także: raport bieżący nr 154/2014 z 8 maja 2014 roku oraz raport bieżący nr 178/2014 z 23 maja 2014 roku.


Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).

Zarząd PKN ORLEN S.A.