Nr 178/2014  | 23-05-2014

Zgoda kanadyjskiego Komisarza ds. Konkurencji na nabycie Birchill Exploration LP przez TriOil Resources Ltd

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 22 maja 2014 roku kanadyjski Komisarz ds. Konkurencji wydał postanowienie (tzw. Advance Ruling Certificate) potwierdzające brak zastrzeżeń do planowanego nabycia przez TriOil Resources Ltd ("TriOil") 100% udziałów w spółkach, do których należy Birchill Exploration LP („Birchill”). Pozytywna decyzja Komisarza otwiera drogę do zamknięcia transakcji, które powinno nastąpić w ciągu najbliższych 14 dni.

Birchill z siedzibą w Calgary, jest spółką zaangażowaną w poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu w kanadyjskiej prowincji Alberta.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream Sp. z o.o. ORLEN Upstream Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream International BV. ORLEN Upstream International BV posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym TriOil.

Patrz także: raport bieżący nr 154/2014 z 8 maja 2014 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).

Zarząd PKN ORLEN S.A.