Nr 229/2014  | 11-07-2014

Zmiana daty publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2014 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2014 roku. Zostanie on opublikowany 23 lipca 2014 roku.

Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2014 roku ustalony był na 22 lipca 2014 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.