Nr 129/2015  | 16-09-2015

Aktualizacja informacji dotyczących elektrowni we Włocławku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że powziął informację od konsorcjum firm (General Electric International Inc. działającym poprzez General Electric International S.A., oddział w Polsce i SNC-LAVALIN POLSKA sp. z o.o.) realizującego projekt budowy elektrowni gazowo-parowej we Włocławku o nowym terminie zakończenia prac budowlanych. W związku z tym oddanie elektrowni do eksploatacji planowane jest obecnie w drugim kwartale 2016 roku. Pierwotnie termin oddania elektrowni do eksploatacji planowany był na grudzień 2015 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 241/2012 z 30 listopada 2012 roku oraz raport bieżący nr 249/2012 z 4 grudnia 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 1382).

Zarząd PKN ORLEN S.A.