Nr 163/2015  | 30-11-2015

Zgoda akcjonariuszy Kicking Horse Energy Inc. oraz sądu na sprzedaż Kicking Horse Energy Inc. na rzecz ORLEN Upstream Canada Ltd.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 30 listopada 2015 roku akcjonariusze oraz posiadacze opcji na akcje Kicking Horse Energy Inc. ("Kicking Horse") zatwierdzili na specjalnym walnym zgromadzeniu nabycie przez ORLEN Upstream Canada Ltd. („ORLEN Upstream Canada”) wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych Kicking Horse.

Transakcja została także zatwierdzona przez kanadyjski Sąd Queen’s Bench w prowincji Alberta.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream sp. z o.o. ORLEN Upstream sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream International B.V. ORLEN Upstream International B.V. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream Canada.

Patrz także: raport bieżący nr 144/2015 z dnia 13 października 2015 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

Zarząd PKN ORLEN S.A.