Nr 31/2016  |  02-03-2016

Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w związku z powołaniem Pana Wojciecha Jasińskiego, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., na członka Rady Nadzorczej PKO BP S.A., Spółka będzie publikowała raporty bieżące dotyczące transakcji na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonanych przez PKO BP S.A., jako osobę blisko związaną z Panem Wojciechem Jasińskim w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014r., poz. 94, z późn. zm.).

W związku z powyższym PKN ORLEN S.A. otrzymał zawiadomienie o transakcjach zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych Spółki dokonanych przez PKO BP S.A., których łączna wartość przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji.

26 lutego 2016 roku PKO BP S.A.:

nabyło 32 kontrakty terminowe na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 6 408,84 PLN za kontrakt,
zbyło 13 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 6 408,69 PLN za kontrakt,
nabyło 8 600 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 64,18 PLN za akcję oraz 
zbyło 10 500 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 64,16 PLN za akcję

29 lutego 2016 roku PKO BP S.A.:

nabyło 9 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 6 326,67 PLN za kontrakt,
zbyło 50 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 6 319,74 PLN za kontrakt,
nabyło 59 133 akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 62,97 PLN za akcję oraz 
zbyło 55 033 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 63,16 PLN za akcję

1 marca 2016 roku PKO BP S.A.:

nabyło 14 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 6 309,50 PLN za kontrakt,
zbyło 81 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 6 288,05 PLN za kontrakt,
nabyło 12 700 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 63,06 PLN za akcję oraz 
zbyło 5 100 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 63,52 PLN za akcję


w transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Raport sporządzono na podstawie: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014r., poz. 94, z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.