Nr 60/2016  |  25-03-2016

Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że PKN ORLEN S.A. otrzymał zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki dokonanych przez PKO BP S.A., jako osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu PKN ORLEN S.A., Panem Wojciechem Jasińskim, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94, z późn. zm.). Łączna wartość tych transakcji przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji.
 
24 marca 2016 roku PKO BP S.A.:
 
- nabył 50 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 6 751,18 PLN za kontrakt,
- nabył 850 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 67,20 PLN za akcję oraz
- zbył 5 850 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 67,70 PLN za akcję
 
w transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Patrz także: raport bieżący nr 31/2016 z 2 marca 2016 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014r., poz. 94, z późn. zm.).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.