Nr 63/2016  |  31-03-2016

Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że PKN ORLEN S.A. otrzymał zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki dokonanych przez PKO BP S.A., jako osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu PKN ORLEN S.A., Panem Wojciechem Jasińskim, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94, z późn. zm.). Łączna wartość tych transakcji przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji.

30 marca 2016 roku PKO BP S.A.:

- nabył 56 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 7 221,23 PLN za kontrakt,
- zbył 41 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 7 265,56 PLN za kontrakt,
- nabył 38 859 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 72,06 PLN za akcję oraz 
- zbył 40 459 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 72,24 PLN za akcję

w transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Patrz także: raport bieżący nr 31/2016 z 2 marca 2016 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014r., poz. 94, z późn. zm.).

​Zarząd PKN ORLEN S.A.