Nr 119/2016  |  16-05-2016

Zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na emisję euroobligacji w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 16 maja 2016 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji euroobligacji w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN.

Jeśli po zakończeniu prac przygotowawczych do emisji pojawią się korzystne warunki rynkowe, emisja zostanie dokonana przez spółkę ORLEN Capital AB (publ) („ORLEN Capital”), PKN ORLEN S.A. będzie pełnił rolę gwaranta emisji, a emisja zostanie przeprowadzona do końca 2016 roku.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Capital.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).

Zarząd PKN ORLEN S.A.