Nr 141/2016  |  02-06-2016

Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki


Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że PKN ORLEN S.A. otrzymał zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki dokonanych przez PKO BP S.A., jako osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu PKN ORLEN S.A., Panem Wojciechem Jasińskim, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94, z późn. zm.). Łączna wartość tych transakcji przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji.

1 czerwca 2016 roku PKO BP S.A.:

- nabył 66 kontraktów terminowych na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 6 955,42 PLN za kontrakt,
- zbył 44 kontrakty terminowe na akcje PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 6 917,98 PLN za kontrakt,
- nabył 4 500 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 69,06 PLN za akcję oraz 
- zbył 6 600 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 69,55 PLN za akcję

w transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Patrz także: raport bieżący nr 31/2016 z 2 marca 2016 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014r., poz. 94, z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.