Nr 149/2016  |  03-06-2016

Powołanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na nową kadencję


Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 3 czerwca 2016 roku powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, w składzie:
- Panią Angelinę Annę Sarotę na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Mateusza Mariusza Bochacika,
- Pana Adriana Dworzyńskiego,
- Pana Artura Gabora,
- Panią Agnieszkę Krzętowską,
- Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego,
- Pana Remigiusza Nowakowskiego,
- Pana Wiesława Tomasza Protasewicza.

Pani Angelina Anna Sarota

Pani Angelina Sarota została powołana do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w czerwcu 2008 roku. Pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. przez dwie kolejne kadencje. 27 czerwca 2013 roku została powołana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na nową kadencję.
Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. W 2015 roku ukończyła prestiżowy program menadżerski Advanced MBA Program na Uniwersytecie Navarra w Barcelonie. 
Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE EJ1 Sp. z o.o. i jest odpowiedzialna m.in. za sprawy prawne i regulacyjne.
Od kwietnia do maja 2014 roku Radca Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Polityki Właścicielskiej. W latach 2005 - 2014 Dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialna za obsługę prawną i legislacyjną, w szczególności Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Dyrektora Generalnego. W latach 2003 - 2005 Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Nauki w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. W latach 2001 - 2003 główny specjalista w Departamencie Zastępstwa Procesowego, a następnie w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa. Jest członkiem Zarządu Fundacji Kolegium Europejskie w Warszawie.
Była m.in. członkiem Rady Nadzorczej: Cerg Spółka z o.o. w Gliwicach, Chemar Spółka z o.o. w Kielcach, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Warszawskiego Parku Technologicznego S.A., Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Pan Mateusz Henryk Bochacik

Absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2013 roku zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie. 
Z zawodu adwokat, prowadzi własną kancelarię adwokacką w Krakowie specjalizującą się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. W toku swojej praktyki reprezentował podmioty zarówno publiczne jak i prywatne m.in. spółki prawa handlowego, samorządy terytorialne oraz dziennikarzy. Łącznie sprawował zastępstwo procesowe w kilkudziesięciu sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. 
Pełnił także funkcje asystenta ministra-koordynatora służb specjalnych i posła na Sejm RP Zbigniewa Wassermanna oraz dyrektora jego biura poselskiego (lata 2007-2010). W latach 2010-2013 był asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Pawła Kowala.

Pan Adrian Dworzyński

Wybrane doświadczenie zawodowe
2016 – obecnie Dworzyński Rogalski Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska - obsługa prawna przedsiębiorców
2014 – obecnie Adrian Dworzyński Kancelaria Radcy Prawnego – obsługa prawna przedsiębiorców 
2013 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Dyrektor Departamentu Prawnego – obsługa prawna Grupy Kapitałowej 
2007 – 2012 Polkomtel S.A. Dyrektor Biura Prawnego, następnie Dyrektor Departamentu Prawnego i Regulacji 
2006 – 2007 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dyrektor Biura Prawa i Ustroju – legislacja oraz obsługa prawna Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
2003 – 2005 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Zastępca Dyrektora następnie Dyrektor Biura Prawnego 
1997 – 2002 Andrzej Żebrowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa; Prawnik – obsługa prawna dużych firm, w szczególności banków 

Pozostała działalność 
Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych w Warszawie 
2010-2013 Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie 
2003-2010 Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie 

Członek Rad Nadzorczych spółek handlowych 
2015 – obecnie AAT Holding (członek niezależny) 
2015 – obecnie Grupa DUON SA (członek niezależny) 
2013 PGE Dom Maklerski S.A. 
2013 PGE Energia Odnawialna S.A. 
2013 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TOP SERWIS Sp. z o.o. 
2009 – 2010 Nordisk Polska Sp. z o.o. 
2006 – 2008 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 
2005 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 
2003 – 2005 Oczyszczalnia Ścieków Południe Sp. z o.o. 

Wykształcenie 
1998 – 2002 Radca prawny, aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie 
1992 – 1997 Uniwersytet Łódzki w Łodzi Wydział Prawa i Administracji (kierunek Prawo)

Pan Artur Gabor

Pan Artur Gabor został powołany do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w 2010 roku. W dniu 27 czerwca 2013 roku został ponownie powołany na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na nową kadencję.
Jest absolwentem Wydziału Ekonomii University College London oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
W roku 2015 ukończył prestiżowy program AMP na IESE Business School oraz na Harvard Business School / IESE Business School, program dla Członków Rad Nadzorczych „Kreowanie wartości poprzez efektywne Rady Nadzorcze".
Zajmuje się doradztwem inwestycyjnym i gospodarczym, jako Partner w spółce Gabor&Gabor. W latach 1986 – 1987 był asystentem w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1987 – 1990 był kierownikiem Działu Rozwoju Rynku w Paged S.A., a w latach 1990 – 1994 Partnerem w Warszawskiej Grupie Konsultingowej. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego na Polskę w Credit Lyonnais Investment Banking Group (lata 1994 – 1998), Dyrektora Fuzji i Akwizycji dla Europy Środkowej i Rosji w General Electric Capital (lata 1998 – 2004) oraz Dyrektora Sektora Finansowego w IBM Polska (lata 2005 – 2006). W latach 2003 – 2004 był członkiem Zarządu, a od 2005 roku jest członkiem Stałego Komitetu Doradczego American Chamber of Commerce. Ponadto od 2006 roku jest członkiem Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych w Polskim Instytucie Dyrektorów.
W latach 2001 – 2004 sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GE Capital Bank S.A. oraz członka Rady Nadzorczej GE Bank Mieszkaniowy S.A. W latach 2004 – 2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. W latach 2004 – 2008 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Energomontaż Północ S.A. W latach 2006 – 2007 był członkiem Rady Nadzorczej Polmos Lublin S.A., w latach 2007 – 2011 był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Energopol Katowice S.A. W latach 2011 – 2013 był członkiem Rady Nadzorczej Fleet Holdings S.A., a w latach 2013 – 2015 był niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Prime Car Management. Od 2007 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Orbis S.A., a od 2008 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Lew S.A. Od 2009 roku był Wiceprzewodniczącym, a od 19 grudnia 2013 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Sfinks S.A. Od stycznia 2014 roku jest członkiem Rady Nadzorczej MPay S.A. (spółki notowanej na New Connect), od lutego 2015 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Idea Bank.

Pani Agnieszka Krzętowska

Doktor ekonomii, wykładowca akademicki. Pracownik naukowo-dydaktyczny Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej filii w Płocku. Kompetentna, odpowiedzialna, znakomicie zorientowana w zagadnieniach współczesnej ekonomii oraz w kierunkach rozwoju gospodarki krajowej i światowej. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami sytuacji finansowej przedsiębiorstw, demografią i statystyką. Takiej problematyki dotyczą także jej liczne publikacje. Płocczanka.

Pan Radosław Leszek Kwaśnicki

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, pełni funkcję Partnera Zarządzającego w Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych. 

Od 2014 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, a od 2016 roku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. (zasiadając w Komitecie Audytowym, Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego oraz Komitecie ds. CSR). Od 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. Pełnił m.in. funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (2007 rok), Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGE ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. (2008 - 2009), Sekretarza Rady Nadzorczej BOT Elektrownia Turów S.A. (2007 - 2008), Członka Rady Nadzorczej PGE Energia S.A. (2008 - 2009), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. (2006 - 2007), Przewodniczącego Rady Nadzorczej BBI Capital NFI S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej W Investments S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej W Investments TFI S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego W Investments S.A. (2012 - 2014), Członka Rady Nadzorczej MAGO S.A. (2012 - 2013), Przewodniczącego Rady Nadzorczej NAVI GROUP S.A. (2014 rok) oraz Członka Rady Nadzorczej Polskie Koleje Państwowe S.A. (2015 rok).

Uzyskał prestiżową rekomendację Global Law Experts w zakresie prawa spółek. Został również wyróżniony w tym zakresie przez European Legal Experts oraz w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A) przez Legal 500. Jest laureatem I-go miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 2014 - Zawody Zaufania Publicznego w województwie mazowieckim. 

Był Prezesem, następnie Wiceprezesem Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zaś obecnie jest jego arbitrem. Jest również arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. 

Uczestniczył w pracach legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego. Jest redaktorem oraz autorem, a także współautorem kilku podręczników i komentarzy oraz ponad trzystu innych publikacji lub wypowiedzi poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. Wchodzi w skład Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawa Handlowego”. 

Wykłada w ramach zajęć dla aplikantów radcowskich (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie) oraz występuje podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Jest Redaktorem Naczelnym Bloga poświęconego prawu gospodarczemu „Prawo Biznesu - Law in Action”.

Pan Remigiusz Nowakowski

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, o specjalności „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” oraz absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, o specjalności „Prawo Handlowe”. Doktorant w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Od grudnia 2015 Prezes Zarządu Tauron Polska Energia SA oraz członek rad nadzorczych spółek grupy kapitałowej Tauron. Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Od 2008 do 2015 związany z koncernem energetycznym FORTUM, pracując na różnych stanowiskach menedżerskich. Dyrektor ds. Optymalizacji Produkcji i Zarządzania Paliwami oraz prokurent w Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., prokurent w spółkach kapitałowych grupy. W latach 2008-2012 odpowiedzialny za rozwój nowych inwestycji w budowę elektrociepłowni Fortum w Polsce, w szczególności poprzez zarządzanie procesem rozwoju inwestycji CHP, uzyskanie pozwoleń administracyjnych, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, wybór dostawców głównych urządzeń technologicznych elektrociepłowni. Od grudnia 2012 do sierpnia 2015 kierował funkcją biznesową Optymalizacji Produkcji i Zarządzania Paliwami, w Dywizji Heat Fortum w Polsce, odpowiedzialny w szczególności za tworzenie i implementację strategii zaopatrzenia w paliwa Fortum w Polsce, koordynację procesu zakupu paliw, planowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach, tworzenie analiz rynku energii i prognozowanie trendów rynkowych. Od września 2015 Head of Production Optimisation, dywizja Heat Electricity Sales and Solutions. 

W latach 2006–2008 Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Pionu Rozwoju TAURON Polska Energia SA oraz Prezes Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA. Zaangażowany w realizację kluczowych projektów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, tj. konsolidacji spółek energetycznych tworzących grupę TAURON oraz realizacji procesu unbundlingu i utworzenia operatorów OSD w grupie TAURON. 

W latach 2002–2006 Prezes Zarządu oraz współwłaściciel firmy konsultingowej INERCON Sp. z o.o. obsługującej m.in. procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw z sektora energetyki i utilities w Polsce. 

Posiada bogate doświadczenie w obszarze przygotowania i rozwoju projektów inwestycyjnych, projektowania i implementacji modeli partnerstwa publiczno-prywatnego oraz tworzenia i realizacji strategii rozwoju w sektorach energii elektrycznej i ciepła w Polsce, w tym w szczególności zarządzania strategicznego w obszarach inwestycji i gospodarki paliwowej przedsiębiorstw energetycznych.

Pan Wiesław Tomasz Protasewicz

Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki /obecnie SGH/ w Warszawie Wydziału Ekonomiki Produkcji. Ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W latach 1982 - 1990 pracował w Mostostalu Siedlce zajmując się planowaniem produkcji a następnie eksportem. W okresie 1990-1994 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach jako dyrektor wydziału rozwoju gospodarczego a od 1993 roku Wojewoda Siedlecki. W 1994 roku podjął pracę w Warszawie w spółkach prawa handlowego jako dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych.
W 1998 roku został powołany do Zarządu PKP a następnie PKP S.A. i pełnił  funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego m.in. za obszar ekonomiczno-finansowy. Od 2003 roku był członkiem zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie gdzie nadzorował pion ekonomiczno-finansowy, marketing oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych. Pod koniec 2007 roku został Wiceprezesem Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „Operator” S.A. w Warszawie.
W okresie 1992-2009 uczestniczył w pracach Rad Nadzorczych wielu spółek prawa handlowego, m.in. Hydrobudowa-6 S.A. w Warszawie, WARS S.A. w Warszawie, PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, PSE „Centrum” S.A. w Warszawie. W większości Rad Nadzorczych pełnił funkcję przewodniczącego.

Pani Angelina Anna Sarota, Pan Artur Gabor, Pan Radosław Leszek Kwaśnicki oraz Pan Remigiusz Nowakowski wskazali w złożonych oświadczeniach, że są członkami organów nadzorczych i zarządczych spółek, których działalność może być uznana za konkurencyjną wobec działalności PKN ORLEN S.A.

Pozostali powołani dzisiaj członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli pisemne oświadczenia, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. 

Wszyscy powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.