Nr 181/2016  |  30-06-2016

Aktualizacja informacji dotyczących elektrowni we Włocławku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że elektrownia gazowo-parowa we Włocławku („Elektrownia”) zostanie oddana do eksploatacji w terminie późniejszym niż do końca drugiego kwartału 2016 roku. Aktualnie Konsorcjum firm (General Electric International Inc. działającym poprzez General Electric International S.A., oddział w Polsce i SNC-LAVALIN POLSKA sp. z o.o.) przeprowadza testy i pomiary poprzedzające ruch próbny, na podstawie których określony będzie termin oddania Elektrowni do eksploatacji.

Patrz także: raport bieżący nr 241/2012 z 30 listopada 2012 roku, raport bieżący nr 249/2012 z 4 grudnia 2012 roku oraz raport bieżący nr 129/2015 z 16 września 2015 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 1382 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.