Nr 199/2016  |  21-07-2016

Zgoda Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na budowę instalacji metatezy w Płocku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 21 lipca 2016 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. wyrazili zgodę na realizację projektu budowy instalacji metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Jest to jeden z kluczowych projektów rozwojowych w obszarze petrochemii, a jego celem jest zwiększenie produkcji propylenu o 100 tys. ton rocznie do poziomu 550 tys. ton rocznie. Koszt inwestycji wyniesie około 400 mln PLN. Realizacja projektu rozpocznie się po podpisaniu umowy z wykonawcami.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.