Nr 201/2016  |  26-07-2016

Zakończenie rozmów w sprawie potencjalnych możliwości konsolidacji sektora chemiczno-nawozowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje o zakończeniu rozmów prowadzonych na podstawie Umowy o zachowaniu poufności zawartej w styczniu 2015 roku („Umowa”) pomiędzy Skarbem Państwa, Grupą Azoty S.A., PKN ORLEN S.A. oraz Anwil S.A. dotyczących potencjalnych możliwości konsolidacji sektora chemiczno-nawozowego. W związku z tym PKN ORLEN S.A. złożył wypowiedzenie Umowy.

PKN ORLEN S.A. opóźnił w styczniu 2015 roku przekazanie powyższej informacji do publicznej wiadomości, gdyż mogłoby to negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik prowadzonych negocjacji.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.