Nr 205/2016  |  03-08-2016

Fitch Ratings podwyższył krajową ocenę kredytową dla PKN ORLEN S.A.


Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 3 sierpnia 2016 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja”) podwyższyła krajowy długoterminowy rating PKN ORLEN S.A. i krajowy rating niezabezpieczonego zadłużenia (odnoszący się także do obligacji detalicznych serii A, B, C, D, E i F wyemitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji) z dotychczasowej oceny „A-(pol)” na „A(pol)”. Zmiana krajowego ratingu Spółki odzwierciedla kalibrację skali krajowej dla długoterminowych ratingów nadawanych w Polsce przez Agencję, w następstwie obniżenia międzynarodowego długoterminowego ratingu Polski dla zadłużenia w walucie krajowej.

Pełna lista ocen ratingowych nadanych przez Agencję jest następująca:
1) Dla PKN ORLEN S.A.:
- Krajowy długoterminowy rating: podwyższenie z „A-(pol)” do „A(pol)”; perspektywa stabilna;
- Krajowy rating niezabezpieczonego zadłużenia: podwyższenie z „A-(pol)” do „A(pol);
- Międzynarodowy długoterminowy rating Spółki w walucie zagranicznej: „BBB-”; perspektywa stabilna;
- Międzynarodowy długoterminowy rating Spółki w walucie krajowej: „BBB-”; perspektywa stabilna;
- Międzynarodowy krótkoterminowy rating Spółki w walucie zagranicznej: „F3”;
- Międzynarodowy krótkoterminowy rating Spółki w walucie krajowej: „F3”;
- Międzynarodowy rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie zagranicznej: „BBB-”;
- Międzynarodowy rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie krajowej: „BBB-”.
2) Dla ORLEN Capital AB:
- Międzynarodowy rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie zagranicznej: „BBB-”.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB.

Patrz także: raport bieżący 320/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz korekta raportu bieżącego 320/2013 z dnia 19 września 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.