Nr 269/2016  |  07-12-2016

Zwiększenie wielkości dostaw oraz wydłużenie umowy z Tatneft Europe AG na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA

PKN ORLEN S.A. informuje, że 7 grudnia 2016 roku podpisał z Tatneft Europe AG, Switzerland („Tatneft”) aneks do umowy z 16 czerwca 2016 roku („Aneks”), który wydłuża czas trwania umowy oraz zwiększa możliwą maksymalną ilość ropy naftowej dostarczanej przez Tatneft do rafinerii Unipetrol RPA w Litvinowie. 

Na podstawie Aneksu Tatneft dostarczy do rafinerii Unipetrol RPA w Litvinowie ropę naftową w ilości od 1,620 mln ton do 3,960 mln ton, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Cena dostarczanej ropy naftowej, zgodnie z praktyką rynkową, obliczana będzie z wykorzystaniem indeksu Brent Dated i dyferencjału ropy Urals.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.