Nr 5/2017  |  09-01-2017

PKN ORLEN S.A. podpisał umowy na sprzedaż paliw w Polsce w 2017 roku

PKN ORLEN S.A. informuje, że 9 stycznia 2017 roku zawarł umowy na sprzedaż paliw z trzema odbiorcami. Na podstawie zawartych dzisiaj umów PKN ORLEN S.A. dostarczy w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku benzynę i olej napędowy do BP Europa SE Oddział w Polsce, Shell Polska Sp. z o.o. oraz AMIC POLSKA Sp. z o.o. (wcześniej pod nazwą Lukoil Polska Sp. z o.o.) o łącznej wartości około 9,3 mld PLN.
 
Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.