Nr 43/2017  |  05-04-2017

Umowa z Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. na sprzedaż propylenu

PKN ORLEN S.A. informuje, że 5 kwietnia 2017 roku podpisał umowę z Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”) na sprzedaż propylenu („Umowa”) w wysokości do 100 tys. ton rocznie. Na podstawie Umowy PKN ORLEN S.A. będzie dostarczał do BOP propylen, którego produkcja zostanie uruchomiona po oddaniu do użytkowania budowanej aktualnie w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku instalacji metatezy, czyli w drugiej połowie 2018 roku. 

Roczna wartość Umowy wynosi ok. 350 mln PLN. Umowa została zawarta na czas trwania umowy Joint Venture, na podstawie której w 2002 roku utworzono BOP. PKN ORLEN S.A. posiada 50% udziałów w BOP.

Podpisanie Umowy jest kolejnym etapem w projekcie budowy instalacji metatezy zapewniającym wykorzystanie jej przyszłych mocy wytwórczych oraz pozwalającym realizować efekty synergii pomiędzy PKN ORLEN S.A. a BOP.

Patrz także: raport bieżący nr 199/2016 z 21 lipca 2016 roku oraz raport bieżący nr 202/2016 z 1 sierpnia 2016 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.