Nr 49/2017  |  13-04-2017

Moody’s Investors Service podwyższył ocenę kredytową dla PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 13 kwietnia 2017 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service (“Agencja”) podwyższyła rating PKN ORLEN S.A. z dotychczasowego poziomu Baa3 do Baa2, a także podwyższyła podstawową ocenę kredytową Spółki z dotychczasowego poziomu ba1 do baa3.

Jednocześnie Agencja podwyższyła rating z poziomu Baa3 do Baa2 dwóch programów euroobligacji:
- o wartości 500 mln EUR zapadających w 2021 oraz 
- o wartości 750 mln EUR zapadających w 2023 roku,
wyemitowanych przez ORLEN Capital AB oraz gwarantowanych przez PKN ORLEN S.A.

Perspektywa wszystkich podwyższonych dzisiaj ratingów jest stabilna.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB.

Patrz także: raport bieżący 213/2014 z 20 czerwca 2014 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.