Nr 80/2017  |  19-06-2017

Zakończona realizacja inwestycji budowy elektrowni gazowo-parowej we Włocławku

PKN ORLEN S.A. informuje, że 19 czerwca 2017 roku podpisał z konsorcjum firm (General Electric International Inc. działającym poprzez General Electric International S.A., oddział w Polsce i SNC-LAVALIN POLSKA sp. z o.o.) („Wykonawca”) protokół, mocą którego zakończono realizację inwestycji bloku gazowo parowego we Włocławku („Elektrownia”).

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez Spółkę na realizację projektu budowy Elektrowni wyniosły ok 1,4 mld PLN.

Patrz także: raport bieżący nr 241/2012 z 30 listopada 2012 roku, raport bieżący nr 249/2012 z 4 grudnia 2012 roku, raport bieżący nr 129/2015 z 16 września 2015 roku, raport bieżący nr 181/2016 z 30 czerwca 2016 roku, raport bieżący nr 197/2016 z 19 lipca 2016 roku, raport bieżący nr 17/2017 z 25 stycznia 2017 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.