Nr 83/2017  |  26-06-2017

Pan Piotr Chełmiński nie będzie ubiegał się o stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. na kolejną kadencję

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 26 czerwca 2017 roku Pan Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Rozwoju i Energetyki złożył oświadczenie o tym, że nie będzie ubiegał się o stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. na kolejną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się po odbyciu Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. zwołanego na 30 czerwca 2017 roku.

Pan Piotr Chełmiński jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A. od 10 marca 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.