Nr 101/2017  |  21-07-2017

Fitch Ratings przyznał ostateczny rating dla programu emisji obligacji

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 21 lipca 2017 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja”) przyznała ostateczny rating na poziomie A(pol) dla programu publicznych emisji obligacji Spółki skierowanych do inwestora indywidualnego.

Patrz także: raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.