Nr 162/2017  |  18-12-2017

Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii B w KDPW

PKN ORLEN S.A. informuje, że 18 grudnia 2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) podjął uchwałę o rejestracji z dniem 20 grudnia 2017 roku 2 000 000 obligacji serii B o wartości nominalnej 100 PLN, emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLPKN0000166.

Patrz także: raport bieżący nr 157/2017 z 8 grudnia 2017 roku, raport bieżący nr 149/2017 z 16 listopada 2017 roku, raport bieżący nr 147/2017 z 15 listopada 2017 roku, raport bieżący nr 135/2017 z 16 października 2017 roku, raport bieżący nr 133/2017 z 10 października 2017 roku, raport bieżący nr 130/2017 z 4 października 2017 roku, raport bieżący nr 120/2017 z 19 września 2017 roku, raport bieżący nr 117/2017 z 5 września 2017 roku, raport bieżący nr 116/2017 z 4 września 2017 roku, raport bieżący nr 101/2017 z 21 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 34 Ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).


Zarząd PKN ORLEN S.A.