Nr 165/2017  |  21-12-2017

Informacje na temat bloku gazowo-parowego budowanego w Płocku

PKN ORLEN S.A. informuje, że pozyskanie pozwolenia na użytkowanie kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego („Blok”) na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku („Zakład”) planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku.

Po udanej synchronizacji Bloku z Krajowym Systemem Energetycznym we wrześniu 2017 roku oraz po osiągnięciu mocy maksymalnej ok. 600 MWe w listopadzie 2017 roku, Blok w grudniu 2017 roku po raz pierwszy dostarczył parę technologiczną do Zakładu. Obecnie przeprowadzany jest szereg czynności eksploatacyjnych Bloku niezbędnych do pozyskania pozwolenia na użytkowanie Bloku.

Patrz także: raport bieżący nr 287/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku, raport bieżący nr 281/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.