Nr 53/2018  |  11-05-2018

Podpisanie umowy o ochronie informacji w związku z zamiarem rozpoczęcia prac i analiz w zakresie potencjalnej transakcji na wybranych aktywach logistycznych PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku podpisana została umowa o ochronie informacji pomiędzy PKN ORLEN oraz PERN S.A. („PERN”) i Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. („GAZ-SYSTEM”) oraz Inowrocławskimi Kopalniami Soli SOLINO S.A. („IKS SOLINO”) i Kopalnią Soli Lubień Sp. z o.o. („KS Lubień”) w celu określenia warunków, na jakich strony udostępniać będą sobie informacje, w związku z zamiarem podjęcia współpracy w zakresie potencjalnej transakcji sprzedaży części spośród aktywów logistycznych PKN ORLEN oraz należących do Emitenta akcji IKS SOLINO i udziałów KS Lubień, a także ustalenia współpracy w zakresie dalszego korzystania z powyższych aktywów przez PKN ORLEN i podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w przypadku ich zbycia na rzecz PERN i GAZ-SYSTEM („Transakcja”).
  
Emitent informuje, że model Transakcji, harmonogram oraz szczegółowe zasady jej realizacji wymagają przeprowadzenia szczegółowych analiz i będą obecnie wypracowywane. Przeprowadzenie Transakcji będzie możliwe m. in. po uzyskaniu zgód korporacyjnych oraz zgód odpowiednich organów administracyjnych, jeśli takie będą wymagane.

Zgodnie z założeniami stron, celem Transakcji jest nawiązanie partnerstwa biznesowego w obszarze infrastruktury przesyłowo-magazynowej i realizowanych projektów kawernowych, z uwzględnieniem  bezpieczeństwa energetycznego Państwa i realizacji celów „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” określonych przez Rząd RP zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 182/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku.

Emitent wskazuje, że umowa o ochronie informacji nie stanowi wiążącego zobowiązania do przeprowadzenia Transakcji. Emitent będzie informował o kolejnych krokach związanych z dalszym przebiegiem Transakcji w odrębnych raportach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.