Nr 78/2018  |  25-06-2018

Przekroczenie liczby dostępnych obligacji Serii E, skrócenie okresu przyjmowania zapisów i zmiana terminu przydziału


PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że skrócony został okres przyjmowania zapisów na obligacje serii E w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 29 czerwca 2018 roku, został przesunięty na 25 czerwca 2018 roku.

22 czerwca 2018 roku złożono zapisy na liczbę obligacji serii E większą od łącznej liczby oferowanych obligacji serii E, co powoduje, że 22 czerwca 2018 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt. 4 Ostatecznych Warunków Oferty zawierających w załączniku Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii E opublikowanych przez Spółkę w raporcie nr 71/2018 z 13 czerwca 2018 roku. 

Zapisy złożone w okresie od 22 czerwca 2018 roku (włącznie) do 25 czerwca 2018 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji serii E. 

Zmianie uległ także termin przydziału Obligacji serii E. PKN ORLEN S.A. dokona przydziału Obligacji serii E w dniu 27 czerwca 2018 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 71/2018 z 13 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 70/2018 z 12 czerwca 2018 roku.


Raport sporządzono na podstawie: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.