Nr 88/2018  |  29-06-2018

Zakończona realizacja procesu inwestycji budowy elektrowni gazowo-parowej w Płocku

PKN ORLEN S.A. informuje, że 29 czerwca 2018 roku podpisał z konsorcjum firm: Siemens AG i Siemens Spółka z o.o. („Wykonawca”) protokół, mocą którego zakończono realizację procesu inwestycji bloku gazowo parowego w Płocku („Elektrownia”).

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez Spółkę na realizację projektu budowy Elektrowni wyniosły ok 1,7 mld PLN.

Patrz także: raport bieżący nr 165/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku, raport bieżący nr 287/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku, raport bieżący nr 281/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.