Nr 93/2018  |  17-07-2018

Decyzje ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 17 lipca 2018 roku


PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwały podjętej 17 lipca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) kontynuujące obrady z 26 czerwca 2018 roku, wraz z informacją, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Spółka przekazuje także treść uchwały ZWZ, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad ZWZ w stosunku do uchwał o numerach 4, 5, 6 oraz od 8 do 24 podjętych 26 czerwca 2018 roku, przed ogłoszeniem przerwy w obradach ZWZ.