Nr 102/2018  |  24-10-2018

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie prac nad zwiększeniem limitu zadłużenia z tytułu emisji obligacji

PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona 18 września 2018 roku:

„PKN ORLEN S.A. informuje, że rozpoczął prace nad zwiększeniem limitu zadłużenia PKN ORLEN S.A. z tytułu emisji obligacji, w tym aktualizacją programu emisji obligacji i przygotowaniem emisji kolejnej serii obligacji w ramach Umowy Programu Emisji Obligacji, podpisanej w dniu 27 listopada 2006 roku (z późniejszymi aneksami) przez PKN ORLEN S.A. jako emitenta, oraz konsorcjum banków.

Patrz także: raport bieżący nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku oraz raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.