Nr 5/2019  |  20-02-2019

Informacje dotyczące inwestycji budowy instalacji metatezy

PKN ORLEN S.A. informuje, że powziął informację od Elektrobudowa S.A., wykonawcy realizującego projekt budowy instalacji metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, że zakończenie procesu inwestycyjnego, rozumiane jako przeprowadzenie testu gwarancyjnego i podpisanie dokumentów planowane jest w połowie kwietnia 2019 roku. Aktualnie, budowana instalacja znajduje się w końcowej fazie rozruchu technologicznego. Po zakończeniu wszystkich kroków przewidzianych w procedurach rozruchowych, dociążeniu instalacji i ustabilizowaniu parametrów procesowych, przeprowadzony zostanie ruch regulacyjny oraz test gwarancyjny kończący proces inwestycyjny.

Patrz także raport bieżący nr 43/2017 z 5 kwietnia 2017 roku, raport bieżący nr 202/2016 z 1 sierpnia 2016 roku oraz raport bieżący nr 199/2016 z 21 lipca 2016 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

​Zarząd PKN ORLEN S.A.