Nr 10/2019  |  24-04-2019

Czasowe wstrzymanie dostaw ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” do Zakładu Produkcyjnego w Płocku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 22:36 otrzymał od PERN S.A.  informację o wstrzymaniu dostawy ropy naftowej systemem rurociągów tranzytowych „Przyjaźń” do Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Przyczyną zatrzymania dostaw jest znaczące pogorszenie się jakości ropy w Bazie Adamowo, do której ropa naftowa przyjmowana jest z kierunku wschodniego i dalej przesyłana do Bazy Miszewko Strzałkowskie, niedaleko Płocka.

Zaistniała sytuacja nie wpływa na poziom przerobu ropy naftowej w rafinerii w Płocku oraz na ekonomikę produkcji. PKN ORLEN S.A. jest przygotowany do realizacji alternatywnych dostaw ropy naftowej. Od dwóch lat PKN ORLEN S.A. konsekwentnie realizuje politykę dywersyfikacji dostaw ropy, w wyniku czego aktualnie prawie 50% ropy naftowej nabywanej do Zakładu Produkcyjnego w Płocku pochodzi z innych kierunków niż rosyjski, tj. z Norwegii, Angoli, Nigerii i Arabii Saudyjskiej. Ponadto, PKN ORLEN S.A. dysponuje zapasami surowca w ilości wystarczającej na kontynuowanie  produkcji. W związku z powyższym obecnie nie ma ryzyka ograniczenia produkcji ze względu na zatrzymanie dostaw surowca rurociągiem „Przyjaźń”. 

O wszelkich istotnych zmianach w tej sprawie Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.