Nr 12/2019  |  26-04-2019

Czasowe wstrzymanie dostaw ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” do rafinerii w Litvinovie

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku UNIPETROL a.s. otrzymał informację od lokalnego operatora o wstrzymaniu dostawy ropy naftowej systemem rurociągów tranzytowych „Przyjaźń” do rafinerii w Litvinovie, należącej do Grupy ORLEN. Przyczyną zatrzymania dostaw jest znaczące pogorszenie się jakości ropy dostarczanej przez rurociąg „Przyjaźń”. 

Zaistniała sytuacja nie wpływa na poziom przerobu ropy naftowej w rafineriach UNIPETROL a.s. W związku z powyższym obecnie nie ma ryzyka ograniczenia produkcji ze względu na zatrzymanie dostaw surowca rurociągiem „Przyjaźń”. W rafinerii ORLEN Lietuva obecnie przerób również nie uległ zmianie.

O wszelkich istotnych zmianach w tej sprawie Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.