Nr 13/2019  |  30-04-2019

Zakończenie inwestycji budowy instalacji metatezy

PKN ORLEN S.A. informuje, że 30 kwietnia 2019 roku podpisał z Elektrobudowa S.A. protokół, na mocy którego zakończono realizację procesu inwestycji budowy instalacji metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez Spółkę na realizację projektu budowy instalacji metatezy wyniosły ok. 400 mln PLN.

Patrz także raport bieżący nr 5/2019 z 20 lutego 2019 roku, raport bieżący nr 43/2017 z 5 kwietnia 2017 roku, raport bieżący nr 202/2016 z 1 sierpnia 2016 roku oraz raport bieżący nr 199/2016 z 21 lipca 2016 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.