Nr 20/2019  |  28-05-2019

Wznowienie dostaw ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” do rafinerii w Litvinovie

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że UNIPETROL a.s. otrzymał informację od lokalnego operatora o wznowieniu dostaw dobrej gatunkowo ropy naftowej systemem rurociągów tranzytowych „Przyjaźń” do rafinerii w Litvinovie, należącej do Grupy ORLEN.
Zatrzymanie dostaw surowca rurociągiem „Przyjaźń”, które trwało od 26 kwietnia 2019 roku nie wpłynęło na poziom przerobu ropy naftowej w rafineriach UNIPETROL a.s.
 
Patrz także: raport bieżący nr 12/2019 z 26 kwietnia 2019 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.