Nr 23/2019  |  09-06-2019

Wznowienie dostaw ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” do Zakładu Produkcyjnego w Płocku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 9 czerwca 2019 roku otrzymał od PERN S.A.  informację o wznowieniu dostaw ropy naftowej, zgodnej z jakością kontraktową, systemem rurociągów tranzytowych „Przyjaźń” do Zakładu Produkcyjnego w Płocku. W ciągu najbliższych kilku dni ropa naftowa przyjmowana z kierunku wschodniego do Bazy Adamowo dotrze do Bazy Miszewko Strzałkowskie, niedaleko Płocka.
 
Zatrzymanie dostaw surowca rurociągiem „Przyjaźń”, które trwało od 24 kwietnia 2019 roku nie wpłynęło na poziom przerobu ropy naftowej w rafinerii w Płocku.
 
Patrz także: raport bieżący nr 10/2019 z 24 kwietnia 2019 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.