Nr 9/2019  |  24-04-2019

Zawarcie umowy na budowę instalacji kwasu azotowego i neutralizacji przez ANWIL S.A.

PKN ORLEN S.A. informuje, że 24 kwietnia 2019 roku ANWIL S.A. podpisał z thyssenkrupp Industrial Solutions AG umowę na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji kwasu azotowego i neutralizacji w ANWIL S.A. we Włocławku („Umowa”). 

Budowa instalacji kwasu azotowego i neutralizacji jest kluczowym etapem realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A. Podpisana dzisiaj umowa z thyssenkrupp Industrial Solutions AG stanowi pierwszą z trzech najważniejszych umów, jakie mają zostać zawarte w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A. 

Projekt zakłada wzrost zdolności produkcyjnych nawozów ANWIL S.A. o 495 tys. ton rocznie, czyli do 1 461 tys. ton rocznie. Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 1,3 mld PLN. Zakończenie inwestycji planowane jest do połowy 2022 roku. Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA ANWIL S.A., może wzrosnąć o ok. 57 mln EUR rocznie.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 107/2018 z 14 grudnia 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.