Nr 42/2019  |  28-11-2019

Zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na realizację budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 28 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na realizację fazy EPC zadania inwestycyjnego o nazwie „Instalacja Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku”. Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności przerobu ropy poprzez zwiększenie uzysków produktów o wysokiej marży w wyniku pogłębionej konwersji pozostałości próżniowej z instalacji DRW. Koszt inwestycji wyniesie około 1 mld PLN.

Realizacja projektu została zatwierdzona przez Zarząd PKN ORLEN S.A. w dniu 22 października 2019 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 41/2019 z 28 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.