Nr 16/2020  |  31-03-2020

Zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad ENERGA S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 31 marca 2020 roku uzyskał bezwarunkową decyzję Komisji Europejskiej w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („ENERGA”).

W związku z dzisiejszą decyzją Komisji Europejskiej w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad ENERGA, spełnił się warunek prawny, pod którym Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ENERGA.

Patrz także raporty bieżące: nr 43/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku, nr 44/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz 9/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.