Nr 3/2020  |  30-01-2020

Nowi członkowie Zarządu PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2020 roku powołała do składu Zarządu Pana Jana Szewczaka do pełnienia funkcji członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów, od dnia 3 lutego 2020 roku, oraz Pana Adama Buraka do pełnienia funkcji członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar komunikacji i marketingu, od dnia 3 lutego 2020 roku.

Pan Jan Szewczak

Wykształcenie:
1973 - 1977 – Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Finansowego
1977 - 1980 – studium doktoranckie w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego
1979 - 1989 – staże naukowe w Amsterdamie i Pradze

Doświadczenie zawodowe:
2015 – 2019 – poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych, v-ce przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych
2009 – 2015 – Główny Ekonomista Kasy Krajowej SKOK
2007 - 2008 – Telewizja Polska SA.; Doradca Członka Zarządu
2005 - 2008 – Asystent euro- deputowanego B.Pęka

2006 - 2007 – PZU Tower Sp. Z o.o.; Wiceprezes Zarządu spółki córki PZU S.A.
2005 - 2006 – Fundusz Inwestycyjny Capital Management Poland SA.; analityk
2005 - 2006 – opracowywanie ekspertyz i analiz na rzecz polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego

2005 - 2007 – doradca i ekspert Przewodniczącego Sejmowej Komisji Śledczej ds. prywatyzacji PZU SA.
2005 - 2007 – ekspert Sejmowej Komisji Śledczej ds. nieprawidłowości w procesie prywatyzacji sektora bankowego
2002 - 2005 – doradca prawny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

2003 - 2005 – Biuro Prawne PZU SA.; doradztwo prawno-ekonomiczne, arbiter sądu arbitrażowego w KIG
2002 - 2003 – Wyższa Szkoła Ekonomiczno Informatyczna w Warszawie; wykładowca z zakresu prawa bankowego i finansów publicznych

2001 - 2005 autor ekspertyz dla przedsiębiorstw, spółek Skarbu Państwa, KK NSZZ Solidarność

1999 - 2002 -doradca prezesa zarządu ZPC „Ursus”
1993 - 1995 – doradca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Przekształceń Własnościowych
1997 - 2001 – współpracownik Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
1977 - 1999 – Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji; asystent, starszy asystent, wykładowca w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego

Autor książek, kilkuset publikacji o charakterze analitycznym z zakresu makroekonomii, finansów publicznych, przekształceń własnościowych, bankowości w prasie ekonomicznej i codziennej, komentator portali ekonomicznych, publicysta i komentator spraw gospodarczych.

Pan Adam Burak

Wykształcenie:
2016 – 2019 Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Zarządzanie, MBA
2006 - 2007 WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Dziennikarstwo i PR, Studia podyplomowe 
2005 – 2007 Uniwersytet Wrocławski, Stosunki międzynarodowe, Magister
2002 - 2005 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Europeistyka, licencjat

Doświadczenie:
2019 – obecnie Członek Rady Nadzorczej UNIPETROL, a.s., ORLEN Południe S.A., PZU Zdrowie S.A.
2018 -  obecnie Dyrektor Wykonawczy ds. Komunikacji Korporacyjnej, PKN ORLEN S.A.
2017 - 2018 Z-ca Dyrektora Marketingu i Komunikacji, Grupa Energa S.A.
2016 – 2017 Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji, Grupa LOTOS S.A.
2016 – 2016 Dyrektor Biura Marketingu, PZU S.A. / PZU Życie
2012 – 2016 Dyrektor ds. Marketingu i PR / Rzecznik Prasowy, Stadion Wrocław
2008 – 2012 Dziennikarz / Prezenter, Telewizja Polsat

Pan Adam Burak jest jurorem branżowego konkursu Złote Spinacze, członkiem kapituły programu 50 Kreatywnych w Biznesie magazynu BRIEF oraz prelegentem Kongresu Profesjonalistów Public Relations.

Nowo powołani członkowie Zarządu złożyli pisemne oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji w Zarządzie PKN ORLEN S.A. nie będą wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będą wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie będą uczestniczyć w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.
Złożyli również oświadczenie, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.