Nr 6/2020  |  05-02-2020

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na podpisanie umów na realizację budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona 28 listopada 2019 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 28 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki w ramach uchwały wyraziła zgodę na zawarcie, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Instalacja Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku”, w szczególności następujących umów:
- umowy z konsorcjum spółek KTI Poland S.A. i IDS-BUD S.A. o projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz” Instalacji Podstawowej Visbreakingu na łączną kwotę ok. 750 mln PLN 
oraz 
- innych umów dotyczących infrastruktury pomocniczej na łączną kwotę ok. 200 mln PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.