Nr 17/2020  |  01-04-2020

Zakończono realizację głównej części procesu inwestycji budowy instalacji Polietylenu 3 w UNIPETROL RPA, s.r.o.

PKN ORLEN S.A. informuje, że zakończono realizację głównej części procesu inwestycji budowy instalacji Polietylenu 3 („PE3”) w czeskim zakładzie produkcyjnym UNIPETROL RPA, s.r.o. w Litvinovie. UNIPETROL RPA, s.r.o. dokonał odbioru instalacji w części wytwarzającej polietylen naturalny (tzw. Natural Line). 
Natomiast pozostały do wykonania test gwarancyjny dotyczący części instalacji wytwarzającej polietylen czarny (tzw. Black Line) zostanie przeprowadzony możliwie szybko po tym, jak tylko obostrzenia związane z pandemią COVID-19 zostaną zniesione. Odebrana instalacja do wytwarzania polietylenu naturalnego może pracować ze 100% projektowaną wydajnością całej instalacji PE3.

Wybudowana instalacja PE3 ma docelowo wytwarzać łącznie 270 tysięcy ton polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) rocznie i zastępuje produkcję jednej z dwóch dotychczas działających jednostek produkcyjnych o mocy 120 tysięcy ton rocznie. Dzięki uruchomieniu nowej instalacji moce wytwórcze czeskiego zakładu produkcyjnego w Litvinovie wzrosną z 320 do 470 tysięcy ton polietylenu rocznie. Całkowity koszt inwestycji planowany jest na ok. 9,6 mld CZK.

UNIPETROL RPA, s.r.o. jest spółką należącą w 100% do UNIPETROL, a.s. PKN ORLEN posiada 100% udziału w kapitale zakładowym UNIPETROL, a.s.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.